วันที่ 1 กันยายน 2565 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor:EEC) มีเป้าหมาย ในการพัฒนาท่าเทียบเรือ สำหรับรองรับ การขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ และสินค้าเหลวในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยมีนายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นายจักราวุธ ศัลยพงษ์ ผู้จัดการโครงการกลุ่มที่ปรึกษาบริหาร และควบคุมการก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) (PMSC) ให้การต้อนรับ

 

DSC 3681 DSC 3698
DSC 3701 DSC 3702