วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สทร. เป็นตัวแทนให้การต้อนรับคณะนายทหารหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ เข้าเยี่ยมชม สทร. รับฟังบรรยายการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตอบข้อคำถามเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมฯ และเยี่ยมชมทัศนียภาพของโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ณ ห้อง 501 อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS สทร.

 

DSC 3506

 

 DSC 3518

DSC 3531 DSC 3567