สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) โดย นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออตุสาหกรรมาบตาพุด มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โครงการในพระราชดำริอ่างเก็บน้ำดอกกราย แก่วิทยาลัยเทคนิคระยอง ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

 

 DSC 3493