การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดย นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ. สทร. และนายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผอ. สน. ดอ. พร้อมด้วย ศูนย์วิจัยและ พัฒนาประมงทะเลระยอง ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บ้านฉาง และกลุ่มประมงเรือพื้นบ้านพยูน ร่วมจัดโครงการ “ฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวาน บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง โดยชุมชนมีส่วนร่วม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม 2565
โดยมี นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธาน
เปิดงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ที่จะร่วมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพประมงและชุมชนโดยรอบ
จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำ ที่นำมาปล่อย ประกอบด้วย หอยหวาน จำนวน 200,000 ตัว เต่าตนุ จำนวน 1 ตัว ปลากะพงขาวจำนวน 500 ตัว พันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 100,000 ตัว ลูกไรปู จำนวน 1,500,000 ตัว ซึ่งคาดว่า จะสามารถเพิ่มปริมาณพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำในทะเลและสร้างรายได้ให้พี่น้องกลุ่มประมงเพิ่มมากขึ้น ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ ชายหาดพยูน ต.บ้านฉาง อ. บ้านฉาง จ. ระยอง
 
DSC 3274 DSC 3285 
DSC 3291 DSC 3331
DSC 3361 DSC 3370
 DSC 3410  DSC 3424