วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 2) นำคณะ ผู้แทนชุมชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว เข้าเยี่ยมชม สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) โดยมีนายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรือมาบตาพุด เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ และบรรยายการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ,โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS สทร.

 

DSC 2996 DSC 3000
DSC 3026 DSC 3049