สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) โดย นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผช.ผอ.สทร. เป็นตัวแทน ผอ.สทร. เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนอนุรักษ์ทะเลไทย วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนมีความตระหนักรู้ถึงคุณค่า คุณประโยชน์ของทะเลไทย รณรงค์ป้องกันและอนุรักษ์ทะเล สร้างเครือข่ายเยาวชนในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของไทยให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งจัดโดย ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยอง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดในไร่ ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

 

DSC 2935 DSC 2959 
DSC 2969 DSC 2989