สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ร่วมนิทรรศการตลาดนัดสีเขียว Green Market ชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าของเด็กนักเรียน โดยสินค้าที่นำมาจำหน่าย เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงของนักเรียน เช่นการฝึกปลูกผักสวนครัว ปลูกพืชระยะสั้น การทำแซนวิซ และน้ำสมุนไพร กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม การคิดคำนวณต้นทุนและกำไรในการค้าขาย สร้างพื้นฐานในการสร้างอาชีพให้กับเด็กนักเรียน ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนวัดกรอกยายชา

 

DSC 2862 DSC 2868 
DSC 2878 DSC 2852