วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผช.ผอ.สทร. ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทน ผอ.สทร. ให้การต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาเครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 13 จัดโดย สำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) รับฟังการบรรยายการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 พร้อมเยี่ยมชมทัศนียภาพพื้นที่ถมทะเล ระยะที่ 3 ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS สทร.

 

DSC 2523 DSC 2530 
DSC 2557 DSC 2573