สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธี นายถวิน โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด กล่าววัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ โดยภายในงานมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 300,000 ตัว กิจกรรมทำความสะอาดคลองน้ำหู ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันอังคาร ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ บริเวณศาลาชุมชนคลองน้ำหู ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

 

 3 2 
DSC 2478 DSC 2471