สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับ กรมประมง โดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงระยอง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ยุวประมง” รุ่นที่ 11 ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ นำความรู้ไปเผยแพร่ต่อในสถานศึกษา เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง โดยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านวังหิน ต.วังหว้า อ.แกลง จ. ระยอง

 

DSC 2414 DSC 2373 
 DSC 2380 117547