สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ......ร่วมจัดตลาดนัดพื้นถิ่น “เดินเพลินเนินพระ” ครั้งที่ 1
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับ คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตำบลเนินพระ(บ้านศาลเจ้า) ประชาชนตำบลเนินพระ เทศบาลตำบลเนินพระ สมาคมเพื่อนชุมชน และภาคี ร่วมมือกันพัฒนาโครงการบูรณาการตลาดนัดพื้นถิ่น “เดินเพลินเนินพระ กรีนมาร์เก็ต” ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดปฐมฤกษ์ตลาดนัดพื้นถิ่นฯ นายบุญธรรม ใยกล้า ประธานคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนตำบลเนินพระ(บ้านศาลเจ้า)กล่าวรายงาน นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด กล่าวเจตจำนงร่วมโครงการฯ ภายในงานมีการออกร้านแสดงสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน และร้านค้าประชมชนในพื้นที่ บูธกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆให้ประชาชนผู้ที่สนในร่วมกันจับจ่ายใช้สอยและร่วมกิจกรรมสำหรับครอบครัว ถือเป็นชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในอัตลักษณ์ “สวน-ป่า-นา-เล” ในบริบทชุมชนเนินพระรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ ตำบลเนินพระ เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 
 DSC 2219  DSC 2236
 DSC 2261  LINE ALBUM การจัดตลาดครั้งที่1 6 7ส.ค.65 ๒๒๐๘๐๙ 80
 DSC 2286  DSC 2336