นักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) โดยนางสาวปรางทิพย์ พงษ์ประเสริฐ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 6 นางสาวชฎาบุศย์ พัฒนศิริ นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 โดยร่วมทำความสะอาดบริเวณชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ พร้อมมอบงบประมาณในการสนับสนุนการทำกิจกรรม ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2565 ณ บริเวณชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
 
S 32718851 S 32718881
S 32718866 S 32718880