สำนักงานท่าเรือท่าเรืออุตสาหกรรมาบตาพุด โดย นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 ร่วมโครงการรักษาความสะอาดชายหาดแสงจันทร์และหาดสุชาดา ประจำปี 2565 เป็นโครงการที่ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการการรักษาชายหาด สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบร่วมกัน ในการดูแลชายหาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการดำเนินกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ทั้งนี้ ทาง สทร. ได้นำเรือรักษ์นที เข้าร่วมเก็บดูดขยะที่เป็นทั้งของเหลว และขยะมูลฝอยในทะเลอีกด้วย โครงการดังกล่าว มีนายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ เป็นประธาน มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ชายหาดแสงจันทร์ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
 
280422 280424
S 32571401 0 S 32571403 0