วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงาน สายงานปฏิบัติการ 1 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับฟังการบรรยายบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมฯ เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ณ อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

DSC 1294 DSC 1324 
DSC 1276 DSC 1330