วันอังคารที่ 19 กรกฏาคม 2565 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 ตัวแทน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และที่ปรึกษาจาก บริษัท วีระวงค์,ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด รับฟังการบริหารจัดการท่าเรืออุสาหกรรมฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการท่าเทียบเรือสาธารณะ ท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าทั่วไปที่อยู่ในการบริหารจัดการของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ณ ชั้น 16 อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

DSC 1047 DSC 1028 
 DSC 1023  DSC 1054