วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นตัวแทน ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุสาหกรรมมาบตาพุด ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง โดยชุมชนมีส่วนร่วม ภายใต้ Miracle of the Sea and Fisherman market @ Rayong โดยโครงการฯเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บ้านฉาง และกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูแหล่งพันธุ์หอยหวานชายฝั่งระยอง ให้มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการต่อไปในอนาคต พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนการออกร้านสินค้าประมงพื้นบ้านภายในงาน โดยมี นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่างๆให้เด็กๆได้เรียนรู้ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บ้านฉาง ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

2 DSC 1160 
DSC 1060 DSC 1064