สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) โดย นายอุนชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งในโครงการ “MTP Port Run For Health #1” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ส่งเสริมสมรรถนะของร่างกาย เสริมคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพดี และยังเป็นการช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน สร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมสนับสนุนว่า 20 ราย และมีชุมชนเข้าร่วมวิ่งกว่า 200 ราย รายได้ส่วนหนึ่งของกิจกรรม จะนำเงินไปจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) มอบให้ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลในพื้นที่มาบตาพุดต่อไป เมื่อพฤหัสบดีที่ 7 กรกฏาคม 2565 ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ VTMS

DSC 0914 DSC 0978 
 DSC 0879  DSC 0881
 LINE ALBUM รูปงานเปิดงานวิ่ง สทร. 7 7 65 ๒๒๐๗๐๗ 171  LINE ALBUM รูปงานเปิดงานวิ่ง สทร. 7 7 65 ๒๒๐๗๐๗ 179