วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดคลังน้ำมันเชื้อเพลิง (NFC Fuel Tank Farm Project) ของ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ภายใต้การบริหารจัดการ กำกับดูแลของกนอ. ตามแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โครงการฯประกอบไปด้วย คลังน้ำมัน และถังจัดเก็บน้ำมันแก๊สโซลีนพื้นฐาน จำนวน 6 ถัง ขนาดความบรรจุรวม 90 ล้านลิตร มูลค่ารวมของโครงการฯ ประมาณ 2,570 ล้านบาท หรือ 83 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการร่วมลงทุนของ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด และ บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นการส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาค รองรับความต้องการเชื้อเพลิงและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีส่วนทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง

 DSC 9736 DSC 9761 
 DSC 9687  DSC 9782