วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565นายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการฯ กนอ. พร้อมด้วย นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. และนายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผอ.สน.ดอ. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการสมาคมเพื่อนชุมชนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ตามแนวทาง ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 7/2565 ในเขตพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โครงการดังกล่าว มีการลงนาม MOU แสดงเจตจำนง ขับเคลื่อนและร่วมมือกับคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมเปิดตัว
วิสาหกิจชุมชน จำนวน 9 กลุ่ม และแนะนำหน่วยงาน บริษัทพี่เลี้ยงวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งยังมีบูธแสดงผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชน ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 
19627 68839
DSC 9485 S 14254085