สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณวัดคีรีภาวนาราม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถาน และสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ซึ่งจัดโดย ชมรมรถจี๊ปภาค 2 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ วัดคีรีภาวนาราม

S 62414865 S 62414886
S 62414875 S 62414870