วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สทร.) มอบหมายให้ นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผช.ผอ.สทร.) เป็นตัวแทนต้อนรับกรมส่งเสริมสุขภาสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ปธส.) รุ่นที่ 9 ซึ่งเป็นผู้บริหาระดับสูงของส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนสื่อมวลชนและบริษัทเอกชนเข้ารับฟั'บรรยายการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและโครงการ พัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ณ ห้องสมเจตน์สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด MIT

DSC 9336 DSC 9392
DSC 9408 DSC 9439