วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมโดย นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ร่วมพิธีเปิดจุดบริการป้องกัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมอบงบประมาณเพื่อจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่มสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเนินพระ

 

DSC 3630 DSC 3638
DSC 3616 DSC 3627