วันที่ 27 มีนาคม 2565 นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวง และอัญเชิญพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ขึ้นประดิษฐาน ณ หอพระ บริเวณทางเข้า สทร.เดิม โดยมีนายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผอ.สน.ดอ. ดร.สุรภรณ์ พงษ์ชวนบุญ ประธานกรรมการบริษัทศิวาชัย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาคร และคณะ จนท.เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

1 2 
3  4
5  6