เมื่อวันที 18 มีนาคม 2565 นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรวิทยาการ การจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส) รุ่นที่ 7 เพื่อรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ อาหารสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 501

 

DSC 0937 DSC 0966
DSC 0987 DSC 1001
DSC 1018 DSC 1026