วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมฟังสวดเจริญพระพุทธมนต์เย็น ประเพณีบุญข้าวหลาม ชุมชนกรอกยายชา ประจำปี 2565 พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนประเพณีฯ ณ ศาลเจ้าแม่เกสร

DSC 9929 S 22142985