วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) โดย นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผช.ผอ.สทร ให้การตอนรับคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้ารับฟังการบรรยายการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว-สินค้าทั่วไป และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยคอนเน็คทิวิตี เทอมินอล จำกัด (TCT)

 DSC 9863 DSC 9864 
DSC 9874 DSC 9882