การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงานประเพณีบุญข้าวหลามชุมชนหนองแฟบ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม ชายหาดหนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

 

 DSC 9747