สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสื่บสานและอนุรักษ์ประเพณีบุญข้าวหลาม...เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(สทร.) โดยนางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 ตัวแทน ผอ.สทร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ CSR ร่วมประเพณีเผาข้าวหลามชุมชนสุชาดา พร้อมมอบงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม ร่วมช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คนรุ่นหลังได้รับทราบ และสืบสานต่อไป....

DSC 9703 DSC 9697