วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(สทร.) โดยนายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้การต้อนรับ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน พร้อมคณะ ในการประชุมพิจารณาการดำเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีน้ำมันดิบรั่วไหลลงทะเลบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ (VTMS)

 

DSC 9427 DSC 9431
DSC 9434  368891