การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์และ บริษัท กัล์ฟ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินัล จำกัด(GMTP LNG), บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด(ITD) ,กลุ่มที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน (PMSC) ร่วมถวายพุ่มกัณฑ์เทศน์มหาชาติ (เรื่องพระเวสสันดรชาดก) เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และสมทบทุนในโครงการศูนย์เรียนรู้เพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลพวงองุ่น(บนบก)และศูนย์บริการ "อิ่มเดียวยี่สิบบาท" ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ ชุมชนคุณธรรม บวร on tour เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดพลา
 
DSC 9178 DSC 9184