สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(สทร.) พร้อมเจ้าหน้าที่ บริษัท กัล์ฟ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินัล จำกัด(GMTP LNG), บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด(ITD) ร่วมกิจกรรมประเพณีทำบุญข้าวหลามประจำปี 2565 ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ และชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดประเพณีฯ
ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมประเพณีดั้งเดิมของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลเจ้าแม่จันทรา ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ และ ที่ทำการชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง
 
LINE ALBUM กิจกรรมงานบุญข้าวหลามมายชลูด ชากกลาง 4 17 LINE ALBUM กิจกรรมงานบุญข้าวหลามมายชลูด ชากกลาง 4 28
DSC 9220 DSC 9223