สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการเสริมสร้างทักษะและศักยภาพในการเป็น “เยาวชนแกนนำ” Yong Readers นำไปสู่การขยายเครือข่ายการดำเนินงานในระดับพื้นที่ของเยาวชน
โดยนายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผช.ผอ.สทร.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เยาวชนโครงการ EEC2 Young Leader Camp 2022
ซึ่งมีเยาวชน 7 โรงเรียน จำนวน 39 คน เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องการกันแพร่ระบาดของ COVID -19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565
 

1 DSC 7438 
DSC 7448 DSC 7481
DSC 7500 DSC 7541