การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ส่งความห่วงใย ใส่ใจ ผู้ประกอบอาชีพประมงเรือเล็กพื้นบ้าน มอบเสื้อชูชีพให้แก่กลุ่มประมงในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 21 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 210 ตัว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุของพี่น้องชาวประมงและส่งเสริมการประกอบอาชีพประมงอย่างปลอดภัย

DSC 7226 DSC 7365
DSC 7781 DSC 7787
DSC 7803 DSC 7820