สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(สทร.) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปูทะเลจำนวน 50,000 ตัว
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นายอนุชิต สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สทร.) ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำชายฝั่งกรมประมง โดยมี นายเสรี เรือนเหล้า ประมงจังหวัดระยอง เป็นประธาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อเป็นการฟื้นฟูและสร้างเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์ปูทะเลในเขตป่าชายเลน ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเก้ายอด

 DSC 7046 DSC 7061 
 DSC 7067  DSC 7103
 DSC 7121  DSC 7135