วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมพิธีปล่อยแถวจุดบริการป้องกัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการป้องกัน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเนินพระ

DSC 6293 DSC 6286
DSC 6296 DSC 6302