วันที่ 14 ธันวาคม 2564 การนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นำโดย นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมสนับสนุนงานรวมน้ำใจสู่นูรุ้ลฮิดายะห์ ครั้งที่19 จัดขึ้นเพื่อหารายได้พัฒนากิจกรรมของมัสยิดฯ บำรุงการศึกษาภาคศาสนา และกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆ ณ มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ มาบตาพุด จ.ระยอง

DSC 5273 DSC 5275