สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.)ให้การต้อนรับอธิบดีศาลปกครองระยอง
เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผช.ผอ.สทร. ให้การตอนรับ นางสาวสายทิพย์ สุคติพันธ์ อธิบดีศาลปกครองระยอง พร้อมคณะ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ณ ห้องประชุม 501 สทร.
 

DSC 5137

DSC 5164
DSC 5203 DSC 5233