สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแฟบ ครั้งที่3/2564 เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม PLC โรงเรียนหนองแฟบ

 

S 18612247 S 18612255
S 18612259  S 18612291