วันที่ 29 ตุลาคม 2564 การนิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด จัดประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการเกิดอุบัติเหตุการปะทุและเกิดเปลวไฟภายในถังเก็บสารแนฟทา หมายเลขถัง TK 401C แก่ผู้นำชุมชนโดยรอบพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นทุกภาคส่วน ต่อการดำเนินงานของ กนอ. ต่อไป...

 DSC 2822  DSC 2832
 DSC 2836  DSC 2837