วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรม พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดยนายฉกาจ พัฒนศรี ผอ.สนพ. นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผช.ผอ.สนพ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพคุณแม่พยุง สุวรรนาวุธ มารดาคุณภัทรพล สุวรรณวุฒิ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฉาง และประธานชุมชนแผ่นดินไท ที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายฉับพลัน เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 โดยมีพิธีฌาปนกิจ ในวันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ วัดเนินกระปรอก
"ขอให้แม่ ไปสู่ สรวงสวรรค์ ทิพย์วิมาน เท่านั้น พลันสุขี
เป็นนางฟ้า องค์น้อย ร้อยฤดี อย่าได้มี ทุกข์ภัย ในชั้นฟ้า"
ขอแสดงความอาลัยและเสียใจมา ณโอกาสนี้.....
 
DSC 2695 DSC 2698
DSC 2709 DSC 2717