สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) นำทีมงานร่วมกันนำวัสดุ-อุปกรณ์ในการทำประมงที่ไม่ได้ใช้งานมาสร้างสรรค์เกิดเป็นค้างผัก สำหรับการปลูกผักไม้เลี้อย ให้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการปลูก รวมถึงได้เห็นคุณค่าและประโยชน์จากของต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานและวัสดุเหลือใช้ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดกรอกยายชา

 7991  17.03.64 ๒๑๐๓๑๗ 18
 17.03.64 ๒๑๐๓๑๗ 21 17.03.64 ๒๑๐๓๑๗ 29