สำนักงานท่าเรืออุตสหกรรมมาบตาพุด (สทร.)ร่วมงานสถาปนาครบรอบ 29 ปี ทัพเรือภาคที่1 หน่วยรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
วันที่ 11 มีนาคม 2564 สทร.  ร่วมงานสถาปนาครบรอบ 29 ปี ทัพเรือภาคที่1 โดยมี พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 เป็นประธาน โดยนายวีระพงศ์ ด้วงพิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(ฝ่ายบริหาร)มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถานปนาทัพเรือภาคที่ 1 ประจำปี 2564 และมอบทุนการศึกษา “โครงการทุนการศึกษา เพื่อบุตรหลานของข้าราชการและพนักงานราชการทัพเรือภาคที่ 1” เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจ ณ กองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 
 1 2 
 3  4