เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(สทร.) โดย นางสาวชฎาบุศย์ พัฒนศิริ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 5 พร้อมภาคีเครือข่ายโรงเรียนวัดกรอกยายชา เดินหน้าส่งเสริมกิจกรรม ECO SCHOOL ร่วมกันจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ กระบวนการเรียนรู้ซึ่งในระยะเวลาการจัดกิจกรรมเด็กๆได้เรียนรู้ตั้งแต่จากการปลูกและดูแลรักษา ได้ผลผลิตนำมาปรุงเพื่อบริโภค นำไปสู่การแปรรูปและสร้างรายได้สร้างอาชีพต่อไป เด็กๆได้เห็นถึงคุณค่าจากสิ่งที่ตนเองทำ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งสามารถต่อยอดให้เด็กๆนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง 

1 2