สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) และผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม" วันนักข่าว" 
วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยโป่ง
เนื่องในโอกาส “วันนักข่าว” ซึ่งจัดโดย นสพ.ธุรกิจฟ้าวันใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง
 DSC 5584  DSC 5549
 DSC 5582  DSC 5600