วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 8 ได้เข้าร่วมทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป  เนื่องในกิจกรรมวัน "นักข่าว" เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนักข่าวสื่อมวลชนที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งในปีนี้ หนังสือพิมไทยแลนด์โพสต์ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ณ วัดเนินพุทรา จังหวัดระยอง

 

 DSC 5445  DSC 5448
 DSC 5469  DSC 5487