สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ร่วมงานพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนตากวนอ่าวประดู่ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งภายในงานมีพิธีการทำบุญทางศาสนา การแสดงของชุมชน และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ที่ทำการชุมชนตากวนอ่าวประดู่

 

 S 7708769  S 7708771
 S 7708772  S 7708773