สทร.พร้อมด้วยจิตอาสาร่วมกันปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการเรียนการสอนนอกห้องเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดกรอกยายชา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) นำทีมโดย นางนวลจันทร์ ทารักษ์ นักบริหารงานเท่าเรืออุตสาหกรรม 8 พร้อมด้วยทีมงาน CSR
และเหล่าจิตอาสาจาก บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด ร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดกรอกยายชา ในการเข้าปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับแปลงผักสวนครัว
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ศึกษาและลงมือปฏิบัติจริง ในโครงการ “ECO School พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเยาวชน ในการพึ่งพาตนเองด้านทักษะชีวิต และทักษะอาชีพที่ยั่งยืน” ณ โรงเรียนวัดกรอกยายชา
 
 DSC 5205  DSC 5162
 DSC 5159  DSC 5168