วันที่ 1 ธันวาคม 2563  นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมด้วยพนักงานให้การต้อนรับ พลเรือโทโกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาทัพเรือภาคที่ 1 เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเรืออุตสาหกรรมม และเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเดินเรือ (VTMS) ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

 

1 2
3 4