ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มทรัพยากร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 18......
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สัตว์น้ำที่นำมาปล่อย ประกอบด้วย ลูกไรปู 1,000,000 ตัว พันธุ์กุ้ง 500,000 ตัว พันธุ์หอยหวานจำนวน 10,000 ตัว และแม่พันธุ์ปูม้าจำนวน 999 ตัว ณ กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านพลา-อู่ตะเภาสามัคคี

1 2
1 2