เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายจอมเจตเจตน์ ด้วงสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ร่วมงาน SD Symposium 2020 Circular Economy : Actions for Sustainable Future เข้าร่วมรับชมเวทีเสวนาเรื่องการจัดการขยะผ่านระบบออนไลน์ การหาแนวทางความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการน้ำ การจัดการขยะ การเกษตรและธุรกิจก่อสร้าง เพื่อพลักดันขยายผลแนวคิดเศษฐกิจหมุนเวียนสู่การปฏิบัติจริง ณ อาคารสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล

1 2